Google+ Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Banner

Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Hotel Absalon

Hvad er det:
En "divisions-klan" for de spejdere der er blevet lidt for gamle (over 24 år), men stadig syntes det er sjovt at være med.
Hvorfor:
Fordi vi syntes der er ærgerligt der går så mange dejlige mennesker rundt og laver ingenting, når de lige så godt kan lave noget sjovt og godt spejderarbejde.
Hvordan:
Divisions-klanen har til formål at støtte Absalon division.
Hvem:
Alle der har lyst og er over 24 år. Og du kan godt være med selv om du er i en gruppe i forvejen. Hvad med de eksisterende "gammelklaner"?: Dem vil vi selvfølgelig ikke røre ved. De skal have lov til at fortsætte med det spejderarbejde de laver, men vi vil selvfølgelig hellere end gerne have dem med i Hotel Absalon.
Hvornår:
Vi holder møde i divisionslokalerne den sidste torsdag i hver måned.


Kære Hotel Absalon'er - sidste nyt - 2022.

Januar
7. Nytårskur - Aflyst pga. Corona -rykket til fredag 22. april som en forårskur

Februar

Marts
03. HAS Generalforsamling

31. HAS-møde - Åben

April

23. Sct. Georgsdag
28. HAS-møde: Hanne og Poul

Maj

XX. Divisionsrådsmøde

20. Banko hos Charlotte og Benny.
29. Oak City Rally

 

Juni

18. Social hygge og penselstrøg i Fætters Have. Fætter og Keld.

Juli

23.-30. SL2022

August
25. HAS-møde: Helene

 

September

9.-11. Mikro- Minitræf, køkkenhold
29. HAS-møde: Lisbet

 

Oktober
27. HAS-møde: Jesper

 

November
24. Julegløgg og dekorationer hos Charlotte og Benny

December
10. Julefrokost hos Dorte og Jesper

 

Frilufts-arrangement: Rikke og Jan, engang i efteråret

 

2023:
06. januar Nytårskur
23. februar: HAS-møde

02. marts: Generalforsamling

 

 

Medlemsliste
Medlemsliste med navn og e-mail.
Vi er i alt 27 medlemmer.
Medlemsliste for Hotel Absalon med e-mails, år 2022

Mail til alle: has(at)absalondivision.dk

 

Husk generalforsamling i 2023
Generalforsamling i Hotel Absalon afholdes den 2. marts 2023, kl. 19:00 - hos xx.
Nærmere info kommer

 

Med hilsen om et dejligt år
Hoteldirektør Keld Andreassen
Hotelsekretær Solveig Larsen
Hotelkasserer Charlotte Møller Hansen

 
Del med vennerne