Google+ Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Banner

Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Hotel Absalon

Hvad er det:
En "divisions-klan" for de spejdere der er blevet lidt for gamle (over 24 år), men stadig syntes det er sjovt at være med.
Hvorfor:
Fordi vi syntes der er ærgerligt der går så mange dejlige mennesker rundt og laver ingenting, når de lige så godt kan lave noget sjovt og godt spejderarbejde.
Hvordan:
Divisions-klanen har til formål at støtte Absalon division.
Hvem:
Alle der har lyst og er over 24 år. Og du kan godt være med selv om du er i en gruppe i forvejen. Hvad med de eksisterende "gammelklaner"?: Dem vil vi selvfølgelig ikke røre ved. De skal have lov til at fortsætte med det spejderarbejde de laver, men vi vil selvfølgelig hellere end gerne have dem med i Hotel Absalon.
Hvornår:
Vi holder møde i divisionslokalerne den sidste torsdag i hver måned.


Kære Hotel Absalon'er - sidste nyt - 2019.

Januar
4. Nytårskur

Februar
28. HAS Generalforsamling

Marts
uge 13 Brætspil hos Lisbet

 

April
01. Divisionsrådsmøde
23. Sct. Georgsdag
25. Rundvisning på Solbjerg Kirkegård - Hanne og Poul
26.-28. Superdivi - Mini, Junior, Trop og Senior-divisionsturnering på Gurredam - Vil gerne have hjælp

 

Maj
23. Banko hos Charlotte og Benny. Benny skriver ud om hjælp på mail.
24.-26. Oak City Rally - Vil gerne have hjælp

30. Seniorskovtur i Dyrehaven

 

Juni


Juli


August
Uge 35. Noget med vand – Dorte og Jesper

 

September
13.-15. Mikro Mini-træf - Vil gerne have hjælp
Uge 39. Byvandring – Solveig
 

Oktober
04.-06. Juniortræf - Vil gerne have hjælp
Uge 43. Åbent emne ved Anne-Helene
25.-27. Sølvøkseløb - Vil gerne have hjælp

 

November
15.-17. Korpsrådsmøde
28. Julegløgg og dekorationer hos Charlotte og Benny
 
December
xx. Julefrokost hos Anne Helene

 

Social arrangement: Åbent emne ved Anne-Helene

 

Friluftsarrangement: Åbent emne ved Kim

 

2020:
03. januar Nytårskur
27. februar Generalforsamling

Divisionssommerlejr

 

Medlemsliste
Medlemsliste med navn og e-mail.
Vi er i alt 27 medlemmer.
Medlemsliste for Hotel Absalon med e-mails, år 2018

Mail til alle: has(at)absalondivision.dk

 

Husk generalforsamling i 2020
Generalforsamling i Hotel Absalon afholdes torsdag 27. februar 2020, kl. 19:00 - hos xx.
Tilmelding senest den 24. februar 2020 til nedenstående.
Keld: ka(a)absalondivision.dk
50927689


 

Med hilsen om et dejligt år
Hoteldirektør Keld Andreassen
Hotelsekretær Solveig Larsen
Hotelkasserer Charlotte Møller Hansen

 
Del med vennerne