Google+ Vejledning om spejderdolke og våbenloven

Banner

Vejledning om spejderdolke og våbenloven

Der har den seneste tid været en del debat i medierne om våbenlovens bestemmelser for brug af knive. Det Danske Spejderkorps har derfor udarbejdet en vejledning til spejdere.
Lovens tekst er flere steder uklar, og det har skabt en del usikkerhed om brugen af knive fx i forbindelse med spejder.

Vejledningen tager udgangspunkt i det, der er sikkert.
Det betyder, at man godt vil kunne finde særlige omstændigheder, hvor f.eks. brugen af en større kniv måske er lovlig. Disse forhold har vi ikke taget med i denne vejledning. Her har vi alene taget udgangspunkt i det, der er tydeligt i forhold til lovens bestemmelser, da loven som sagt ikke er helt klar på flere punkter.

Det Danske Spejderkorps samarbejder for nærværende med andre friluftsorganisationer om at påvirke folketing og justitsminister, for at få regler, der også giver plads til en aktiv fritid.
Læs vejledningen fra Det Danske Spejderkorps på www.dds.dk, under Lederservice - Nethåndbogen - Gruppens spejderarbejde
 
Del med vennerne