Google+ DUF stifter ny Foreningspris

Banner

DUF stifter ny Foreningspris

DUFs nye Foreningspris uddeles til foreninger, projekter eller personer, som har gjort en forskel i at styrke det frivillige foreningslivs synlighed og anerkendelse.

Foreningslivet er fyldt med projekter, som udvikler og uddanner de involverede og som styrker lokalsamfundet generelt. Ofte er aktiviteterne båret af dynamiske og initiativrige frivillige, som med deres indsats og idéer gør en forskel. Hvem kan modtage prisen?

Både enkeltpersoner, grupper eller en hel forening kan indstilles til prisen.
Det eneste krav er at det arbejde, man er indstillet for at udføre, hører under en af
DUFs 70 medlemsorganisationer.

Hvordan kåres vinderen?
DUF har nedsat en dommerkomité af eksperter indenfor foreningsliv, kommunikation og organisation, som blandt de indstillede skal vælge fem nominerede til prisen.
Dommerkomitéen består af
kommunikationsekspert Niels Krause-Kjær,
folketingskandidat for Socialdemokraterne Pernille Rosenkrantz-Theil,
generalsekretær i Det Danske Spejderkorps Mads Kolte-Olsen og
DUFs Næstformand Rune Siglev.

De nominerede offentliggøres på duf.dk d. 2. november 2009.
Herefter vil det være muligt for alle aktive under DUFs medlemsorganisationer at stemme på deres favorit via hjemmesiden.

Hvad kan man vinde?
Udover at blive kåret som forbilledlig for resten af foreningslivet følger der med prisen en
pengepræmie på 10.000 kr., som frit kan investeres i foreningsudviklende eller styrkende aktiviteter.

Læs mere på duf.dk

 
Del med vennerne