Google+ Støtte til projekter

Banner

Støtte til projekter

Siden www.Samraadet.dk/nyttig-viden/stottemuligheder er blevet opdateret, og der er tilføjet flere nye, spændende muligheder for støtte til projekter.

Du finder også artiklen "Søg tips/lottomidler til Friluftslivet!". Kig forbi siden, hvis I har projekter i støbeskeen, som I ger-ne vil søge tilskud til. Nogle af mulighederne omtales nedenfor.

Særlige aftaler for samrådsorganisationerne
Friluftsrådet administrerer en pulje af tips- og lottomidler til friluftslivet. Alle kan søge, og sidste år behandlede Friluftsrådet over 1000 ansøgninger og bevilgede mere end 50 mio. kr.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har to særlige aftaler med Friluftsrådet om støtte til det lokale friluftsarbejde - såkaldte lokalaftaler. Den ene aftale omhandler tilskud til udvikling af lejr- og hyttegrunde. Den anden er til overnatningshytter og lejrpladser, og for denne aftale er kriterierne lige blevet fornyet. De nye kriterier betyder, at aftalen er relevant for flere projekter.

Gennem aftalen kan der gives støtte til renovering og nybyggeri af overnatningshytter, som har mindst 10 faste senge eller køjer, og som er godkendt til overnatning. Der gives ikke støtte til mødehytter. Budgetgrænsen er sat ned til 100.000 kr. for projekter, hvor bru-gerne selv udfører arbejdet, mens den er på 150.000 kr. for projekter, hvor der indgår håndværkerudgifter. Etablering eller renovering af lejrpladser kan støttes, når projektet betyder, at mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser forbedres.

Der er ansøgningsfrist 1. marts, 1. juli og 1. november og aftalen gælder indtil den 1. juni 2010. Begge aftaler kan ses på www.samraadet.dk/nyttig-viden/stottemuligheder under Friluftsrådet.

Tips/lottomidler til Friluftslivet
Lokalforeninger under Samrådsorganisationerne kan naturligvis også søge tips/lottomidler hos Friluftsrådet til projekter, som ikke falder ind under de to lokalaftaler. Har du en god ide, som kan give dig og andre oplevelser i det fri? Så har Friluftsrådet måske pengene! Og det er let at søge.

Du kan få mere at vide hos Friluftsrådet, som også kan sende dig et ansøgningsskema. Friluftsrådet har tlf. 3379 0079. Du kan også hente ansøgningsskemaet på www.friluftsraadet.dk under tips/lotto, ligesom du kan læse mere om mulighederne og finde inspiration. Der er ansøgningsfrist tre gange om året: 1. juli. 1. november og 1. marts.

 
Del med vennerne