Google+ Absalondivision.dk | Historien om Absalon Division

Banner

Historien om etableringen af Absalon divison

 

Det danske spejderkorps og Det danske pigespejderkorps: blev i 1973 slået sammen under navnet Det danske spejderkorps. Begge korps var inddelt i divisioner og mange steder delte mange pigegrupper og drengegrupper hytter. Sammenlægningen gjorde at mange grupper samt de gamle pige og drenge divisioner geografisk lappede ind over hinanden. 

I de følgene år foregik der en del gruppe og divisionssammenlægninger. Det medførte en naturlig afgrænsning af divisioners størrelse. De fleste drengegrupper begyndte at optage piger - og omvendt for pigespejdernes vedkommende, således at næsten alle grupper var både for piger og drenge.

Strukturændring i korpset: Det danske spejderkorps begyndte at beskæftige sig med strukturen i korpset. Spejderkorpset var foruden divisioner også opdelt i distrikter, der hovedsageligt omfattede senior og lederarbejdet. Det danske spejderkorps ønskede at forenkle opbygningen og herunder at afskaffe distrikterne, hvilket ville betyde at senior-lederarbejdet skulle ind under divisionerne. Dette ville kræve at divisionerne skulle være større end hidtil og man begyndte derfor at tale om divisionssammenlægninger.

Der blev nedsat lokale arbejdsgrupper med repræsentanter fra divisionerne, der skulle prøve at lave nye grænsedragninger som også skullemedfører at de tilbageværende overlapninger forsvandt.

Divisionsammenlægning i København: København bestod af 4 divisioner. Godthåb, Bavnehøj, Frederiksberg og Østerbro.

Frederiksberg og Østerbro havde deres egne afgrænsede områder, mens Bavnehøj og Godthåb lappede ind over hinanden. Fælles for alle 4 divisioner var at de var ret små med et medlemsantal på 150-350 spejdere.De havde næsten alle også problemer med at få sammensat divisionsledelser- og styrrelser. Det var ofte de samme personer der sad på flere poster og rokerede internt fra år til år.

Samtidig var man i de fire divisioner begyndt at samarbejde om at lave fælles divisionsturneringer for spejderne da disse ofte havde et ret lille deltagerantal i de enkelte divisioner. Endvidere samarbejdede man blandt seniorerne og i ledertræningen ligeledes på tværs af divisionerne.

I 1989: blev det, på korpsrådsmødet, vedtaget at mindstestørrelsen for divisioner fastsattes til 600 medlemmer.  Det var et krav som ingen af de 4 divisioner i Københavnsområdet havde mulighed for at nå op på. Det blev samtidig krævet, at divisionerne lå inden for geografisk afgrænsede områder - altså ingen overlapninger og helst ingen underlige "krøller" på grænserne.

Frederiksberg division havde, efter en lang kamp, nu opgivet at stille en divisionsledelse og henvente sig til Bavnehøj division med forslag om en hurtig sammenlægning. Østerbro division havde ligeledes i mange år haft hårde kampe med hensyn til at sammensætte divisionsledelse. Så da de hørte om den forestående divisionssammenlægning ønskede de at blive en del af den også.

I 1990: var resultatet fra divisionsrådsmøderne at de tre Københavnske divisioner (Østerbro, Bavnehøj og frederiksberg) nu var klar til blive lagt sammen. Den fjerde Dvision i København (godthåb) var overvejende imod sammenlægningen.

I løbet af 1990 blev mange løsninger diskuteret. Bl.a at man kunne medinddrage Asgård divisione, der bestod af spejderene i Rødovre og Hvidovre.På Amager havde der været tilsvarende diskussioner.

Den endelige løsning: blev at spejdergrupperne i Københavns kommunen, Sjællandssiden og på Frederiksberg skulle danne en ny division. To grupper fra den gamle Amagerbro division (1.ellebjerg og 1.sct. georg/bavnehøj) indgik i den nye Københavns/Frederiksberg division, mens spejdergrupperne på Amager og Christianshavn dannede en ny division.

Beslutningen om den nye sammenlægning fik desværre flere af de gamle ledere til at stoppe, efter en stor indsats, da de ikke ønskede at være en del af sammenlægningen.

Det første år i Absalon division; 1991.  I Januar var der valg til den første divisionsledelse i den nye division. Den nye divisionsledelse bestod af personer fra hver af de tidligere divisioner. Således at man fik en rigtig god start.

Til dette møde skulle der også bestemmes et nyt navn. Der var to forslag til navne: København United og Absalon, så der måtte stemmes om det endelig navn. Absalon vandt med 10 stemmer over København united.

I marts 1991 afholdt man det første divisionsrådsmøde hvor den endelig sammenlægning skete. Absalon division bestod nu af 35 grupper med ialt 1128 medlemmer.

I sommeren 1991 havde den gamle Bavnehøj division planlagt at afholde divisonssommerlejr. Efter sammenlægning blev den udvidet til hele den nye division. Der kom dog kun få grupper fra de gamle divisioner. Ialt var der ca 200 deltager på divisionssommerlejren på Hylkedam på Fyn.

Man gentog divisionssommerlejren i 1996 ved vordingborg, hvor ca 450 deltog. Efterfølgende har der været afholdt divisionssommerlejr hver 5. år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del med vennerne